Mực dẻo phơi khô tẩm ớt

600.000

Mực tươi nguyên con làm ráo, tẩm ớt

Mực dẻo phơi khô tẩm ớt

600.000

Hỗ trợ mua hàng:
Danh mục: